Ceník služeb

Abychom mohli na Vašem případu začít pracovat, budeme od Vás potřebovat získat veškeré relevantní informace k případu. Vaši záležitost můžeme probrat u dobré kávy v naší kanceláři nebo prostřednictvím e-mailu či telefonu. Úvodní konzultace je vždy zdarma a jejím hlavním cílem je seznámení se s Vámi a s Vaším případem. Tato schůzka, která obvykle trvá do 15 minut, slouží k získání základních informací a k posouzení možností dalšího postupu. Prosíme, vezměte na vědomí, že během této úvodní konzultace neposkytujeme právní rady ani konkrétní doporučení.

Již po této první schůzce jsme ve většině případů schopni sdělit konečnou cenu právní služby. Máte tak dostatek času se rozhodnout, zda našich služeb využijete nebo ne. Standardní ceník advokátní kanceláře naleznete níže.

hodiny

Odměna časová

Smluvní odměna časová je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin poskytnuté právní služby, přičemž záleží na složitosti případu a časové náročnosti. 

Příklad: Dohodneme si hodinovou sazbu ve výši 2 500 Kč, tedy 3 025 Kč včetně DPH, v rámci naší spolupráce Vám poskytneme služby v rozsahu 5 hodin za celkovou cenu 15 125 Kč.

odmena ukolova

Odměna úkonová

Smluvní odměna úkonová je odměnou stanovenou podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Úkony právní služby jsou definovány advokátním tarifem. Jedná se např. o převzetí a přípravu zastoupení nebo obhajoby, sepis žaloby nebo odvolání, účast soudního jednání, jednání s protistranou, prostudování spisu při skončení vyšetřování apod.

Příklad: Dohodneme si sazbu za úkon ve výši 4 000 Kč, tedy 4 840 včetně DPH, v rámci naší spolupráce převezmeme Váš případ, sepíšeme žalobu a zastoupíme Vás u soudu, poskytneme tedy 3 úkony za celkovou cenu 14 520 Kč.

odmena pausalni

Odměna paušální

Smluvní odměna paušální je vhodná pro klienty s pravidelnou potřebou právních služeb v určitém stabilním rozsahu. Většinou se jedná o paušální měsíční částku, za kterou jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. V případě zájmu o navázání této dlouhodobější spolupráce nás neváhejte kontaktovat a domluvíme se na individuálních podmínkách vyhovující Vašim potřebám.

podilova odmena

Odměna podílová

Smluvní odměna podílová je odměna, která je dohodou stran stanovena jako podíl na výsledku věci (tj. procentem z přiznaného nároku). Podílovou odměnu uplatňujeme vedle odměny hodinové či úkonové zejména v případech vymáhání pohledávek či sporu o peněžité plnění.

Příklad: Dohodneme se na vymáhání náhrady nemajetkové újmy s tím, že odměna bude 10 % z vymožené částky, v rámci vymáhání protistrana uhradí celkem pohledávku ve výši 200 000 Kč, odměna bude 20 000 Kč + 21 % DPH a bude placena až z vymožené částky.

odmena pevnou castkou

Odměna stanovená pevnou částkou

Smluvní odměna stanovená pevnou částkou bývá sjednávaná za úkony, u kterých lze dobře předvídat strávený čas.

Příklad: Dohodneme se na sepis kupní smlouvy za 5 000 Kč bez DPH, tj. 6 050 Kč včetně DPH.

Odměna za naše právní služby je zpravidla určována dohodou (smluvní odměna). Výše odměny je závislá zejména na právní a časové náročnosti poskytované služby.

Pokud mezi klientem a advokátem není dohodnuta odměna, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedený ceník je orientační a popisuje standardní případy, v rámci nestandardních případů a situací se mohou ceny lišit.

Advokátní kancelář je plátcem daně z přidané hodnoty, tudíž odměna i hotové výdaje podléhají 21 % DPH, jež bude vždy připočítána ke smluvenému typu odměny.

mezera

Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím telefonu, e-mailu, nebo jednoduše vyplněním kontaktního formuláře níže. Obratem Vás budeme kontaktovat a celou situaci probereme.

GDPR

Google reCAPTCHA: Neplatný klíč webu.

Potřebujete pomoct?

Kontaktujte nás – úvodní konzultace je zcela nezávazná.

Nezávazná konzultace
Vasinka.cz