Obchodní společnosti a družstva

Využijte komplexního právního poradenství, v případě, že jste činní ve společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti nebo veřejné obchodní společnosti i v souvislosti činností družstva ať už bytového či jiného. 

Nejčastěji řešíme:

 • Založení a organizace obchodní společnosti (zejména zakládání s.r.o.a.s.)
 • Zápisy, změny nebo výmazy v obchodním rejstříku
 • Registrace ochranných známek, patentů a autorských práv
 • Vytváření, kontrola i úprava stávajících smluv – pracovní smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, apod.)
 • Zajištění závazků (ručení, smluvní pokuty, zástavní práva, apod.)
 • Stanovy, zakladatelské dokumenty
 • Práva a povinnosti akcionářů a členů
 • Pomoc při zániku a likvidaci společnosti
 • Právní ochrana před spory a soudními řízeními
 • Řešení otázek pracovního práva (Pracovní právo)
 • Insolvence a restrukturalizace

Založení a organizace obchodní společnosti

Provedeme Vás celým procesem od zakládání obchodní společnosti, včetně volby vhodné právní formy až po registraci podniku na finančním úřadu včetně registrace plátce DPH či vyřízení potřebných živností nebo oprávnění. 

smlouvy strategie

Smlouvy, stanovy, zakladatelské dokumenty

Nabízíme Vám vytváření, revize a vyjednávání smluv a dohod, včetně obchodních smluv, pracovněprávních smluv, nájemních smluv a dalších dokumentů, které jsou důležité pro podnikání společnosti. Poradíme Vám při otázce tvorby stanov a zakladatelských dokumentů, týkající se obchodní společnosti nebo družstva. Jsme připraveni Vám pomoct s úpravou nebo změnami těchto dokumentů a to i s ohledem na změnu právní úpravy. 

Práva a povinnosti akcionářů a členů

Nabízíme poradenství v tématu práva a povinnosti akcionářů u akciové společnosti a členů u družstva, a to včetně otázek hlasovacího práva a podílů na zisku.

Zánik a likvidace společnosti

Provedeme Vás celým procesem při zániku obchodní společnosti nebo družstva a poskytneme Vám poradenství v procesu likvidace a rozdělení majetku.

kladivko soudce

Právní zastoupení ve sporech a soudních řízeních

Zastoupíme Vaši obchodní společnost nebo družstvo ve sporu, soudním řízení a arbitráží i v řízení před rejstříkovými soudy či ve správních řízeních. Využijte zastupování společnosti při obchodních sporech, jednáních o mimosoudním vyrovnání a soudních řízeních, které mohou vzniknout v průběhu podnikání.

Řešení otázek pracovního práva

Vyřešíme otázky pracovního práva, včetně sestavení smluv o zaměstnání, řešení pracovních sporů, dodržování pracovních předpisů a ochrany práv zaměstnanců.

advokatni uschova

Právo duševního vlastnictví

Pomáháme s ochranou duševního vlastnictví společnosti, včetně patentů, ochranných známek a autorských práv, které jsou významnou součástí podnikání. 

Insolvence a restrukturalizace

Obraťte se na nás, pokud potřebujete pomoc s řešením finančních obtíží, restrukturalizací dluhů a insolvencemi společností.

S námi vyřešíte otázku, týkající se ochrany spotřebitele, přípravu obchodních smluv, ale také správného pochopení obchodního rejstříku. Nabízíme Vám poradenství v oblasti licencování a franchisingu

Nabízíme Vám nezávaznou úvodní konzultaci, kde můžeme prozkoumat Vaše potřeby a společně najít optimální řešení dalšího postupu.

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím telefonu, e-mailu, nebo jednoduše vyplněním kontaktního formuláře. 

Jsme tady, abychom Vám pomohli realizovat Vaše projekty a odpověděli na Vaše otázky s právním přístupem a profesionalitou, kterou očekáváte.

Potřebujete pomoct?

Kontaktujte nás – úvodní konzultace je zcela nezávazná.

Nezávazná konzultace
Vasinka.cz