Trestní právo

Zabýváme se rovněž právní pomocí a obhajobou právnických osob v trestním řízení. Právnická osoba může trestně odpovídat za jednání fyzických osob (jednatele, ředitele, prokuristy, zmocněnce, zaměstnance apod.), a to i tehdy, když nebyla zjištěna konkrétní fyzická osoba, která je viníkem, nebo tato osoba nebyla odsouzena.

kladivko soudce

Tresty za trestné činy právnických osob

Právnická osoba může být na základě zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, potrestána následujícími způsoby:

  • zrušení právnické osoby
  • propadnutí majetku
  • peněžitý trest
  • propadnutí věci
  • zákaz činnosti
  • zákaz držení a chovu zvířat
  • zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži
  • zákaz přijímání dotací a subvencí
  • uveřejnění rozsudku

Konkrétní trestné činy

Typickými trestnými činy, pro které bývají právnické osoby stíhány, jsou trestné činy majetkové či hospodářské, nejčastěji pak trestné činy daňové nebo v oblasti insolvenčního řízení. V těchto oblastech spolupracujeme s odborníky, ať už daňovými poradci, účetními či znalci z dalších přidružených oborů a jsme Vám tak schopni poskytnout komplexní právní servis. Právní pomoc a obhajobu však poskytujeme ve všech oblastech trestního práva.

Prevence v oblasti trestního práva

Jak je uvedeno výše, trestní odpovědnost právnické osoby nemusí založit pouze jednání statutárních orgánů, ale i jednání zaměstnanců společnosti. Proto se zabýváme rovněž prevencí vzniku trestní odpovědnosti právnických osob, která zahrnuje např. včasnou a účinnou implementaci preventivních opatření ochrany v nejvyšší možné míře, a to bez omezení na chod společnosti. Nabízíme rovněž přípravu podrobných právních analýz rizik na libovolné dílčí otázky.

Nabízíme Vám nezávaznou úvodní konzultaci, kde můžeme prozkoumat Vaše potřeby a společně najít optimální řešení dalšího postupu.

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím telefonu, e-mailu, nebo jednoduše vyplněním kontaktního formuláře.

Potřebujete pomoct?

Kontaktujte nás – úvodní konzultace je zcela nezávazná.

Nezávazná konzultace
Vasinka.cz