Blog

Nejnovější články

Sousedské spory

Řešíte sousedské spory? Mezi nejvášnivější kauzy, kterými se v praxi zabýváme, patří bezpochyby sousedské spory. Spokojenost člověka s jeho bydlením totiž významně ovlivňují jeho sousedé. Ne každý má to štěstí, že mu sousedka upeče bábovku nebo zaleje…

Číst více

Smlouva o dílo

Co je smlouva o dílo? Smlouva o dílo je jedním z nejčastějších smluvních typů. Občanský zákoník definuje smlouvu o dílo jako druh závazkového vztahu, kde se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro…

Číst více

Nesoulad katastrální mapy s faktickým stavem

Souhlasí hranice mezi parcelami? Přesnost katastrální mapy a hranice parcel Na většině území České republiky již došlo k digitalizaci katastrální mapy do konce roku 2022. Ačkoliv je cílem Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního dosažení zpřesňování katastrálních…

Číst více

Práce konaná mimo pracovní poměr

Práce mimo pracovní poměr a její změny V roce 2023 došlo k významné novele zákoníku práce, která nabývá účinnosti od 1.10.2023, resp. u některých pravidel od 1.1.2024. V souladu s implementací směrnice Evropské Unie se tato novela intenzivně…

Číst více

Vymáhání promlčených dluhů vymahačskou společností

Nečekaný elektronický platební rozkaz a staré dluhy? Nepropadejte panice. Představte si, že jste před deseti nebo patnácti lety uzavřeli pojistnou smlouvu. Nakonec jste několikrát nezaplatili pojistné a z daného důvodu už v té době pojistná smlouva…

Číst více

Odškodnění pracovního úrazu

Stal se vám pracovní úraz? Víte, na co všechno máte nárok? V současné době je otázka odškodňování pracovních úrazů stále aktuálním tématem. Většina zaměstnanců si není vědoma všech svých nároků vůči zaměstnavateli v případě, že utrpí pracovní…

Číst více
Vasinka.cz