Dopravní nehody

Čeká vás jednání s policí a pojišťovnou? Obáváte se možného trestního řízení? Pomůžeme Vám se zorientovat v situaci a budeme hájit Vaše zájmy před orgány spravedlnosti i pojišťovnou.  

kladivko soudce

Zastoupíme vás v trestním řízení, komunikujeme s pojišťovnami a poskytujeme účast při mediaci. Pro potřeby uplatnění všech nároků jsme schopni zajistit vypracování znaleckého posudku na ohodnocení bolesti a trvalých následků úrazu.

Spolehněte se na nás v zastupování i v případě mimosoudních jednání o uzavření dohody o narovnání, sepsání dohody o narovnání.

Nabízíme pomoc obětem dopravních nehod a jejich příbuzným k uplatnění všech nároků v souvislosti s dopravní nehodou.

Možná odškodnění po dopravní nehodě:

  • Bolestné – náhrada za vytrpěné bolesti
  • Trvalé následky – náhrada za trvalé následky zranění
  • Léčebné výlohy
  • Ztráta výdělku či ušlého zisku
  • Ošetřovné – náhrada nákladů spojených s péčí o zraněného
  • Náhrada ztráty na výdělku
  • Újma na majetku
  • Účelně vynaložené náklady s léčbou nehrazené ze zdravotního pojištění
  • Odškodnění pozůstalých v případě smrti oběti dopravní nehody 
  • Náklady spojené s pohřbem

person no

Nemáte dostatek finančních prostředků na právní služby?

V případě, že nemáte dostatek finančních prostředků na právní služby, jsme schopni se s Vámi dohodnout na odměně v procentuální výši z vymoženého plnění a nákladů právního zastoupení jako dodatečné odměny za poskytnuté právní služby. Tato odměna bude účtována až poté, co obdržíte finanční prostředky od třetí strany. 

Využijte nezávaznou úvodní konzultaci, kde probereme vaše potřeby a společně najdeme optimální řešení dalšího postupu. 

Kontaktujte nás prostřednictvím telefonu, e-mailu, nebo jednoduše vyplněním kontaktního formuláře.

Potřebujete pomoct?

Kontaktujte nás – úvodní konzultace je zcela nezávazná.

Nezávazná konzultace
Vasinka.cz