Stavební právo

Poskytneme Vám komplexní právní poradenství v oblasti stavebního práva. Pomůžeme vám zajistit, aby vaše stavba byla v souladu s územním plánem a získala potřebná povolení. Kompletně připravíme veškerou potřebnou smluvní dokumentaci, a to včetně smluv se zhotoviteli, distributory materiálu a subdodavateli, smlouvy na vybudování inženýrských sítí a další. 

Zastoupíme vás při jednáních a řízeních před stavebními úřady a dalšími orgány veřejné moci. Pomůžeme vám vyřešit spory se sousedy ohledně staveb. Obraťte se na služby naší advokátní kanceláře, také pokud chcete řešit reklamace a vady stavby.

Nejčastěji řešíme:

  • Smlouva o dílo (SoD) – příprava nebo kontrola smlouvy o dílo, reklamace stavby, odstoupení od smlouvy
  • Vady stavby – reklamace stavby, skryté vady stavby, záruka na stavbu, odpovědnost za stavbu, záruka na jakost
  • Stavební řízení – stavební povolení, námitky ve stavebním řízení, veřejnoprávní smlouvy
  • Černá stavba a nepovolená stavba – řízení o odstranění stavby, dodatečné stavební povolení, legalizace stavby
  • Územní plán a územní řízení – změna územního plánu, územní rozhodnutí, závazná stanoviska, dělení a scelování pozemků
  • Zpracování smluvní dokumentace ve všech oblastech stavebního práva
  • Sousedské spory – dohoda mezi sousedy, souhlas souseda se stavbou, stavba na hranici pozemku, odstup staveb, zastínění pozemku
  • Možnost advokátní úschovy
  • Zastoupení při jednání či řízení před orgány veřejné moci

Zpracujeme pro Vás smluvní dokumentaci ve všech oblastech stavebního práva. Připravíme smlouvu o výstavbě nebo smlouvu o dílo. Nabízíme vám také možnost advokátní úschovy

cihly stavebni pravo

Chystáte se stavět? 

Každá stavba začíná projektem a tedy smlouvou s projektantem, poté zajištěním povolení stavby, výběrem zhotovitele, který vám stavbu postaví a nakonec i kolaudací či povolením užívání budovy. Připravíme vám jak smlouvu s projektantem tak i smlouvu s firmou, která vám váš vysněný dům postaví.  

ikona mapa katastr

Potřebujete změnit územní plán? Chcete, aby se váš pozemek stal stavebním? 

Zastoupíme vás v řízení o žádosti o změnu územního plánu. Požádáme o to, aby se změnil způsob využití vašeho pozemku a vaši žádost odůvodníme. 

sousedske spory

Ohrožuje vás stavba souseda na vedlejším pozemku?

Zastupíme vás ve stavebním řízení, kdy budeme chránit vaše zájmy před nedovolenou nebo nezákonnou stavbou, která by vás mohla ohrozit. 

vecne bremeno pozemek

Hrozí vám, že bude váš pozemek vyvlastněn? Nebo bude zřízeno proti vaší vůli věcné břemeno? 

Zastoupíme vás v řízení o vyvlastnění, kde budeme hájit vaše zájmy a uplatníme argumenty ve váš prospěch.

Právní poradenství v oblasti stavebního práva poskytujeme také firmám, stavebním úřadům, obcím, realitním kancelářím, developerům i investorům.

Využijte nezávaznou úvodní konzultaci, kde probereme vaše potřeby a společně najdeme optimální řešení dalšího postupu. 

Kontaktujte nás prostřednictvím telefonu, e-mailu, nebo jednoduše vyplněním kontaktního formuláře.

Potřebujete pomoct?

Kontaktujte nás – úvodní konzultace je zcela nezávazná.

Nezávazná konzultace
Vasinka.cz