Vymáhání pohledávek

Poskytujeme právní podporu s účinnou strategií pro úspěšné vymáhání pohledávek. 

Oblasti vymáhání pohledávek se věnujeme celkově a komplexně. Naše strategie zahrnuje široké spektrum opatření, včetně mimosoudního řešení, soudního procesu i exekuce, abychom zajistili maximální efektivitu a úspěch pro naše klienty.

Příklady oblastí právní pomoci:

  • Vymáhání nároků ze smluv či jiných závazkových vztahů
  • Sepsání předžalobní výzvy či upomínky
  • Zastoupení při jednání s dlužníky
  • Sepsání uznání dluhu, sjednání splátkového kalendáře
  • Zastoupení klientů před soudem, v rozhodčím či exekučním řízení
  • Zastoupení v insolvenčním řízení

Vymáhání obchodních pohledávek

Pomáháme Vám s vymáháním obchodních pohledávek. Společnosti mohou mít pohledávky vůči jiným firmám nebo jednotlivcům za nezaplacené faktury, smluvní závazky, které mohou končit až exekučním řízením. 

Pohledávka může vzniknout také v důsledku dodávek zboží nebo služeb. V takových případech je důležité mít pečlivou dokumentaci, včetně faktur, smluv a komunikace. Obraťte se na nás v případě právního poradenství s platebním rozkazem, přihláškou pohledávky do insolvence nebo celkovou správou pohledávek.

Due Diligence a finanční prověření dlužníka

Před nástupem do procesu vymáhání pohledávek provádíme komplexní due diligence dlužníka s důrazem na jeho majetkové složení, finanční stabilitu, platební kapacitu a solventnost. Tato analýza nám umožňuje poskytnout klientovi detailní informace o podmínkách, které ovlivňují pravděpodobnost úspěšného vymožení pohledávky.

Zaměřujeme se také na zhodnocení rizik spojených s vymáháním dluhu a identifikaci možných strategií pro další postup. 

Pomoc při mimosoudním řešení

V případě, že se ukáže, že soudní postup není optimální cestou, můžeme se pokusit o mimosoudní vymáhání pohledávek. To může zahrnovat jednání s dlužníkem a dohodu na splátkovém kalendáři nebo alternativních formách vyrovnání sporu. Naším cílem je maximalizovat šance na úspěšné řešení sporu a minimalizovat právní rizika pro naše klienty.

kladivko soudce

Zastoupení při soudním řízení

Zastoupíme Vás a zajistíme komplexní právní poradenství v případě soudního vymáhání. Pokud dlužník nezaplatí dobrovolně, společnost může podniknout soudní kroky k vymáhání pohledávek. To zahrnuje zaslání předžalobní výzvy, podání žaloby na soud, soudní proces a potenciální výkon soudního rozhodnutí. 

Nabízíme Vám nezávaznou úvodní konzultaci, kde můžeme prozkoumat Vaše potřeby a společně najít optimální řešení dalšího postupu.

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím telefonu, e-mailu, nebo jednoduše vyplněním kontaktního formuláře. 

Jsme tady, abychom Vám pomohli realizovat Vaše projekty a odpověděli na Vaše otázky s právním přístupem a profesionalitou, kterou očekáváte.

Potřebujete pomoct?

Kontaktujte nás – úvodní konzultace je zcela nezávazná.

Nezávazná konzultace
Vasinka.cz