Nemovitosti a bytové právo

Naše advokátní kancelář se od počátku svého působení specializuje na právo nemovitostí a bytové právo a máme v této oblasti dlouholeté zkušenosti. Zajistíme vám celý proces, od koupě, prodeje nebo darování nemovitosti, přes pronájmy až po řešení sporů s pronajímateli či nájemníky. 

Zajistíme kompletní právní servis včetně přípravy nebo kontroly smluv a vyřízení všech náležitostí na katastrálním úřadě. Nabízíme Vám také advokátní úschovu peněz i právní posouzení (prověrku) nemovitosti. 

Nejčastěji řešíme:

 • Vyřízení koupě, prodeje a pronájmu bytů, domů nebo pozemků
 • Kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, zástavní smlouvy (více ve Smlouvách)
 • Převody bytů do osobního vlastnictví
 • Věcná břemena – zřízení věcného břemena, výmaz věcného břemena
 • Právní prověrky nemovitostí 
 • Zástavní právo
 • Předkupní právo
 • Nájemní a podnájemní smlouvy – ukončení nájmu, výše nájmu
 • Vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitosti
 • Zastupování před katastrálním úřadem
 • Advokátní úschova kupní ceny a listin
 • Společné jmění manželů (SJM) 
 • Dědictví
 • Inženýrské sítě
 • Ověřování podpisů – podpisy ověříme i u vás doma

Právní poradenství v oblasti realitního práva poskytujeme také firmám, stavebním úřadům, obcím, realitním kancelářím, developerům i investorům.

koupe nemovitost

Prodáváte nemovitost? 

Při prodeji nemovitosti často prověřujeme osobu kupujícího, klienti si přejí např. často omezit svou odpovědnost prodávajícího za vady domu a také prověřujeme daňové a poplatkové povinnosti prodávajícího při prodeji jeho majetku.

ikona mapa katastr

Kupujete pozemek?

Provedeme právní posouzení pozemku, vypracujeme všechny potřebné smlouvy (včetně kupní smlouvy a smlouvy o úschově peněz), prověříme prodávajícího a zajistíme veškeré formality na katastrálním úřadě. Bezstarostně se postaráme o přepis na katastru nemovitostí, zaplacení poplatků katastru, výplatu peněz z advokátní úschovy, podání daňového přiznání a zajištění všech povolení pro převod.

darovani nemovitosti

Darujete byt nebo dům?

Sepíšeme darovací smlouvu a můžeme zřídit doživotní věcné břemeno pro dárce nebo zákaz prodeje nemovitosti po dobu života dárce. Zajistíme veškeré formality na katastru, zaplatíme všechny poplatky a v případě potřeby ověříme podpis dárce i u něj doma

vecne bremeno pozemek

Potřebujete zřídit věcné břemeno na pozemku?

Provedeme právní posouzení pozemku a prověříme, zda je možné zřídit věcné břemeno. Zajistíme vypracování geometrického plánu a souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku. Vyřídíme také povolení pro zřízení břemene a kompletně vás budeme zastupovat v řízení u katastrálního úřadu. 

vymezeni bytovych jednotek

Prohlášení vlastníka 

Vlastníte dům a potřebujete v něm vymezit bytové jednotky? Zajistíme vymezení bytových i nebytových jednotek v budově, zajistíme všechny podklady a povolení, sepíšeme smlouvy a úředně ověříme podpisy. 

O nemovitostech a bytovém právu všeobecně:

Právo nemovitostí a bytové právo je oblastí práva, která se zabývá právní úpravou nemovitostí a bytů. Zahrnuje právní vztahy mezi vlastníky nemovitostí, nájemci a pronajímateli, spoluvlastníky, spolumajiteli bytů a družstevníky.

Nemovitostní právo upravuje právní vztahy k nemovitostem jako celku, tedy k pozemkům, stavbám a bytovým jednotkám. Zabývá se například otázkami vlastnictví, spoluvlastnictví, věcných břemen, zástavních práv, převodu vlastnictví a dalšími.

Využijte nezávaznou úvodní konzultaci, kde probereme vaše potřeby a společně najdeme optimální řešení dalšího postupu. 

Kontaktujte nás prostřednictvím telefonu, e-mailu, nebo jednoduše vyplněním kontaktního formuláře.

Potřebujete pomoct?

Kontaktujte nás – úvodní konzultace je zcela nezávazná.

Nezávazná konzultace
Vasinka.cz