Trestní právo

Jdete na výslech nebo podání vysvětlení? Stali jste se účastníkem dopravní nehody? Pomůžeme vám, ať už se ocitnete v roli obviněného, obžalovaného, odsouzeného, podezřelého nebo oběti trestného činu (poškozeného) nebo jako svědek. Zajistíme právní pomoc i osobám vazebně stíhaným nebo zadrženým.

Nabízíme komplexní právní služby:

 • Obhajoba v přípravném řízení 
 • Obhajoba v řízení před soudy všech stupňů
 • Pomoc při podání vysvětlení na policii
 • Zastupování v řízení o přestupcích
 • Pomoc s podáním trestního oznámení
 • Podání dovolání a dalších mimořádných opravných prostředků
 • Zastupování obětí a poškozených
 • Vymáhání náhrady škody způsobené trestným činem
 • Obhajoba EX OFFO (obhájce je přidělen soudem) a další..

Poskytneme právní podporu obětem trestných činů, včetně vysvětlení práv, která mohou uplatnit v průběhu trestního řízení. Zajistíme zpracování a podání trestního oznámení. Poskytneme pomoc ohledně náhrady majetkové škody nebo nemajetkové újmy.

Nejčastěji řešíme:

 • Hospodářskou trestnou činnost (např. padělání peněz či zkrácení daně) 
 • Dopravní nehody
 • Násilnou trestnou činnost (např. ublížení na zdraví, vraždy, zabití)
 • Majetkovou trestnou činnost – krádeže, poškození cizí věci,  
 • Trestné činy proti autorským právům a duševnímu vlastnictví

Poskytujeme právní pomoc při podání vysvětlení či svědecké výpovědi v rámci přípravného trestního řízení.

kladivko soudce

Vždy využíváme všechny zákonné možnosti, abychom vám pomohli. Vyhodnotíme důkazy, provedeme analýzu celého případu a připravíme pro vás komplexní strategii obhajoby pro dosažení úspěchu. Zajistíme, aby při rozhodování byly zohledněny všechny polehčující okolnosti. Jsme přesvědčeni, že každý má právo na spravedlivý proces. Rozhodně nikoho nesoudíme.

Snažíme se, aby klient chápal, v jaké situaci se nachází, jaké jsou jeho možnosti a zda je vhodné například dohodnout se s orgány činnými v trestním řízení

Právní pomoc poskytujeme též odsouzeným, například při podání žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody nebo podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu.

Využijte nezávaznou úvodní konzultaci, kde probereme vaše potřeby a společně najdeme optimální řešení dalšího postupu. 

Kontaktujte nás prostřednictvím telefonu, e-mailu, nebo jednoduše vyplněním kontaktního formuláře.

Potřebujete pomoct?

Kontaktujte nás – úvodní konzultace je zcela nezávazná.

Nezávazná konzultace
Vasinka.cz