Pracovní právo

Bráníme práva zaměstnanců a vždy vám poskytneme přesné a aktuální informace. Naše advokátní kancelář vám nabízí komplexní právní služby v oblasti pracovního práva, kde máme dlouholeté zkušenosti. 

Právní poradenství, které poskytujeme zaměstnancům se může týkat pracovní smlouvy, pracovních podmínek, diskriminace, propouštění či jiných pracovních sporů. Zastupujeme zaměstnance v pracovních sporech před soudem nebo jinými orgány. Pomáháme uplatňovat individuální nároky, například nárok na náhradu škody, odstupné nebo náhradu za nevyčerpanou dovolenou.

Společně například vyřešíme:

person no

Nemáte dostatek finančních prostředků?

V naší advokátní kanceláři chápeme, že zaměstnanci často čelí finančním výzvám a nemají dostatek prostředků na hrazení odměn za právní služby. Proto preferujeme při zastupování zaměstnanců ve věcech pracovního úrazu a nemoci z povolání platbu odměny v procentuální výši z dosažených finančních prostředků, a to až po jejich úhradě zaměstnavatelem. V případě, že nedojde k žádnému získání finančního plnění, nenáleží nám žádná odměna za poskytnuté právní služby.

Více o pracovních úrazech a nemocech z povolání se dozvíte zde

O pracovním právu všeobecně:

Pracovní právo je odvětví práva, které upravuje vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v souvislosti s výkonem závislé práce. Účelem pracovního práva je ochrana práv a oprávněných zájmů zaměstnanců a zaměstnavatelů.

V oblasti pracovního práva poskytujeme také právní poradenství zaměstnavatelům, například ohledně uzavírání pracovních smluv, pracovních podmínek, pracovních úrazů, diskriminace, propouštění nebo pracovních sporů. Pomáháme zaměstnavatelům vypořádat individuální nároky zaměstnanců, například nárok na mzdu, náhradu škody nebo odstupné.

Využijte nezávaznou úvodní konzultaci, kde probereme vaše potřeby a společně najdeme optimální řešení dalšího postupu. 

Kontaktujte nás prostřednictvím telefonu, e-mailu, nebo jednoduše vyplněním kontaktního formuláře.

Potřebujete pomoct?

Kontaktujte nás – úvodní konzultace je zcela nezávazná.

Nezávazná konzultace
Vasinka.cz