Blog

Práce konaná mimo pracovní úvazek

Práce mimo pracovní poměr a její změny

mezera

V roce 2023 došlo k významné novele zákoníku práce, která nabývá účinnosti od 1.10.2023, resp. u některých pravidel od 1.1.2024. V souladu s implementací směrnice Evropské Unie se tato novela intenzivně dotkla i „dohodářů“, kteří vykonávají práci v rámci různých „brigád“. 

Zákonodárce významným způsobem navýšil nároky na tyto formy zaměstnávání. Zvýšily se nároky na smluvní obsah takového závazku i na množství informací, které musí formálním způsobem zaměstnavatel zaměstnanci sdělovat. Novela se snaží přiblížit práci vykonávanou „na dohodu“ k pracovnímu poměru. Dochází ke zvýšení standardu práv zaměstnance konajícího práce mimo pracovní poměr. 

Na druhou stranu tím zákonodárce z pohledu zaměstnavatele zasadil dohodám významnou ránu. „Dohodáři“ se do budoucna svým zaměstnavatelům prodraží, navýší se jejich administrace. Je otázkou, komu se tyto dohody budou do budoucna vyplácet. Je možné očekávat i tlak na to, že některé „brigády“ se do budoucna budou odehrávat spíše na základě živnostenského oprávnění osoby provádějící danou práci než na základě dohod podle zákoníku práce. 

Právo na placenou dovolenou

Úplnou novinkou je právo na placenou dovolenou.  Na „dohodáře“ se nově bude vztahovat právo na dovolenou určené dříve pouze zaměstnancům v pracovním poměru. Počítat se bude po splnění zákonných podmínek fikcí tak, jako by měli v pracovním poměru úvazek 20 hodin týdně. Dovolená se nebude počítat do odpracované doby, nebude tedy mít vliv na dosažení limitu 300 odpracovaných hodin za kalendářní rok. 

Nárok na volno

Současně budou mít tito zaměstnanci nárok na volno při všech překážkách v práci na straně zaměstnance jako u zaměstnanců v pracovním poměru. Nebude jim sice přitom příslušet náhrada mzdy, ale do odpracované doby se tato doba započítávat bude, což bude mít vliv na výpočet příslušející dovolené. Další změna se týká nároku na příplatky za práci ve svátek, v noci, ve ztíženém pracovním prostředí nebo o víkendu.

Plánování práce

Zvýšené nároky na zaměstnavatele jsou rovněž v oblasti plánování této práce. Zaměstnavatel bude povinen oznámit zaměstnanci termín směny nebo rozvržení práce na následující období nejpozději tři dny předem. Lze dohodnout i jinou dobu pro oznamování směn, ale této povinnosti v písemné formě (byť postačí i elektronicky) se zaměstnavatel nevyhne.

Více informací 

Rozšíří se i samotná podoba dohody, která podléhá novým obsahovým náležitostem. Zaměstnanci je třeba poskytnout větší množství informací a pracovní smlouva je tedy více svázaná. Pro zaměstnavatele může být v určitých situacích složitější dohodnout se flexibilně se zaměstnancem na požadovaném způsobu práce.

Možnost přechodu na práci v pracovním poměru

Novinkou je i právo „dohodáře“ výslovně po určité době požádat o možnost přejít na práci v pracovním poměru. V případě odmítnutí bude zaměstnavatel povinen zamítavou odpověď řádně písemně odůvodnit.

Více o pracovním právu se dozvíte ZDE.

V případě, že zaměstnáváte „dohodáře“ nebo si tímto způsobem vyděláváte, je určitě dobré se s novinkami seznámit a přizpůsobit se jim. Se všemi výše uvedenými problémy Vám umíme poradit. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Iva Novobilská
Advokátní koncipient

apple touch icon

Další články

Sousedské spory

Řešíte sousedské spory? Mezi nejvášnivější kauzy, kterými se v praxi zabýváme, patří bezpochyby sousedské spory. Spokojenost člověka s jeho bydlením totiž významně ovlivňují jeho sousedé. Ne každý má to štěstí, že mu…

Číst více

Smlouva o dílo

Co je smlouva o dílo? Smlouva o dílo je jedním z nejčastějších smluvních typů. Občanský zákoník definuje smlouvu o dílo jako druh závazkového vztahu, kde se zhotovitel zavazuje provést na…

Číst více
Vasinka.cz