Blog

Vymáhání promlčených dluhů vymahačskou společností

Nečekaný elektronický platební rozkaz a staré dluhy? Nepropadejte panice.

person no

Představte si, že jste před deseti nebo patnácti lety uzavřeli pojistnou smlouvu. Nakonec jste několikrát nezaplatili pojistné a z daného důvodu už v té době pojistná smlouva zanikla. Nebo jste z mladické nerozvážnosti někde nezaplatili jednu splátku, pokutu za černou jízdu nebo jste učinili jiný drobný prohřešek. Na celou záležitost jste dávno zapomněli a najednou je Vám od soudu mnoha letech doručen elektronický platební rozkaz, který říká, že máte prastarý dluh neprodleně zaplatit, a to společně s úroky, smluvní pokutou a náklady právního zastoupení vymahačské společnosti, které násobně převyšují Váš původní dluh. 

Pokud Vám zní takový scénář nepravděpodobně, nesmyslně a nespravedlivě, vězte, že se jedná o oblíbenou praktiku některých vymahačských společností, které od velkých finančních institucí odkupují za minimální cenu balíčky promlčených pohledávek a ty následně vymáhají. Bohužel často skutečně dochází k tomu, že dlužníci tyto dluhy v obavě z exekuce zaplatí. Nebo na elektronický platební rozkaz nereagují a skutečně se do exekuce dostanou. Přitom ani jeden z těchto nepříznivých scénářů není nutný. 

Ano, jste stále dlužníkem a pokud vymahačům zaplatíte požadovanou částku, je to v pořádku a zaplatili jste oprávněnému věřiteli. V takové situaci se následně nelze úspěšně bránit. Pokud platit odmítáte, musíte se aktivně bránit u soudu vznesením námitky promlčení.

hodiny

Dejte pozor na dodržení zákonné lhůty 

Elektronický platební rozkaz není v okamžiku svého doručení dlužníkovi pravomocný. To znamená, že se lze proti němu bránit podáním odporu v zákonné lhůtě. Celou záležitost je nutné řešit velmi rychle, aby lhůta pro podání odporu nevypršela. 

Možnost namítat po určité době promlčení vyvažuje právo věřitele na vymáhání dlužné částky s právem dlužníka na to, aby nebyla částka vymáhána pro nepřiměřeně dlouhé době, což vnáší nejistotu do právních vztahů. Jedná se o jeden z projevů zásady, že právo náleží bdělým. Promlčení chrání dlužníka také před dlouhodobou nečinností věřitele, aby nedocházelo také k tomu, že věřitel bude žalobu úmyslně odkládat, aby získal větší úroky nebo jiné příslušenství pohledávky.

Často se stává, že dlužník je v okamžiku doručení elektronického platebního rozkazu v nepříznivé finanční situaci nebo má obavy o výši nákladů za právní zastoupení advokátem. Rozumíme tomu a nabízíme řešení. 

image 11

Je možné náklady Vašeho právního zastoupení vymáhat na protistraně.

Pokud se Vás tento problém týká, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář. Celou záležitost lze zpravidla vyřešit pouze elektronickou komunikací.

O Vaši záležitost se za Vás postaráme, účinně namítneme u soudu promlčení, vymůžeme náhradu nákladů Vašeho právního zastoupení na protistraně nebo navrhneme jiný vhodný způsob účtování služby podle okolností případu. Vyřídíme za Vás celý proces k Vaší spokojenosti tak, abyste měli úplnou jistotu, že nebudete muset dávný dluh a jeho příslušenství nikdy platit.

Mgr.Iva Novobilská
Advokátní koncipient

apple touch icon

Další články

Sousedské spory

Řešíte sousedské spory? Mezi nejvášnivější kauzy, kterými se v praxi zabýváme, patří bezpochyby sousedské spory. Spokojenost člověka s jeho bydlením totiž významně ovlivňují jeho sousedé. Ne každý má to štěstí, že mu…

Číst více

Smlouva o dílo

Co je smlouva o dílo? Smlouva o dílo je jedním z nejčastějších smluvních typů. Občanský zákoník definuje smlouvu o dílo jako druh závazkového vztahu, kde se zhotovitel zavazuje provést na…

Číst více
Vasinka.cz